Home / Over AP / Contact
portfolio 1 / portfolio 2 / portfolio 3

Over ARTPAGES

    Artpages Media is een kleinschalig internet ontwerpbureau. Zij ontwikkelt hoogwaardige websites die in functionele en esthetische samenhang worden vormgegeven. De combinatie van technische expertise en esthetisch talent staat garant voor aansprekende ontwerpen.

    Artpages Media ziet het als haar primaire taak om er voor te zorgen dat uw organisatie, instelling of onderneming optimaal kan profiteren van de specifieke mogelijkheden van het internet middels een hoogwaardige website. De website moet toegang tot informatie vergemakkelijken, inspelen op interactieve communicatiemogelijkheden en het karakter van de organisatie, instelling of onderneming reflecteren. Daarom staan kwaliteit centraal in onze aanpak.

    De uitgangspunten van een goed functionerende website worden hieronder verder toegelicht. Artpages Media besteedt veel aandacht aan de opmaak en vormgeving van de website. De openingspagina moet in één opslag een overtuigend beeld geven van doel en profiel van de betreffende organisatie of onderneming.
De diverse onderdelen van de website worden in een logische en overzichtelijke structuur geprogrammeerd, eventueel waar nodig met passende, stijlvolle visuele middelen. Een logo kan hierbij uiteraard als grafisch element worden geïntegreerd. Voorop staat de intentie om de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid van de website zoveel mogelijk te optimalizeren.
De webpagina's moeten na realisatie van de website eenvoudig, snel en efficiënt kunnen worden aangepast of bijgewerkt.

Dus, even op een rij, waar moet een website aan voldoen?
  • een website moet aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en doelmatig zijn
  • snel toegankelijk zijn ongeacht het computerplatform, browser of modemtype
  • niet overbelast zijn met onnodige en overbodige dynamisch-grafische elementen
  • een logisch en overzichtelijk navigatiestruktuur hebben
  • helder en duidelijk zijn vormgegeven
  • uitnodigend zijn en uitstraling hebben
  • optimaal gebruik kunnen maken van dynamische en interactieve mogelijkheden
Advies en dienstverlening

    Artpages Media kan op contractbasis uw website onderhouden en u adviseren over praktische zaken betreffende toegang tot het internet, domeinregistratie, aanmelding bij internetzoekmachines, en andere managementzaken. Verder kan Artpages Media in het belang van de opdrachtgever via direct contact met de internetaanbieder eventuele problemen sneller oplossen dan anders het geval zou kunnen zijn.

Kosten

    Programmeer- en ontwikkelingskosten zijn uiteraard afhankelijk van de omvang en complexiteit van de gewenste website, zij zijn ook afhankelijk van de specifieke vormgevingseisen.
Op basis van een voorlopige overeenkomst ontvangt u een gedetailleerde offerte met een overzicht van werkzaamheden en andere bijkomende, relevante zaken. Vervolgens wordt na overleg en akkoord het ontwikkelingsplan verder uitgewerkt en een tijdsperiode vastgesteld waarbinnen de website moet worden gerealiseerd.

De ontwikkeling en bouw van een website zien wij als een organisch proces, daarom onderkent Artpages Media het belang van een goede samenwerking en regelmatig overleg met de opdrachtgever.

Contact

    U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met Frans Horbach, oprichter en ontwerper van Artpages:

ARTPAGES
Marnixstraat 150
1016 TE Amsterdam
020 6390555
artpagesmedia@hetnet.nl